2016 – heden ‘CliniClowns’

Sinds 2016 werk ik als professioneel clown bij CliniClowns Nederland in het programma voor ouderen met dementie (voorheen de CareClowns) en vanaf 2019 ook in het kind-programma. Tot voor kort heette ik als clown Annemarie, maar nu heb ik mijn definitieve clownsnaam gevonden: Luut (de afkorting van LaLute, zoals vrienden mij noemen).

Vanuit het oprechte contact en de verbeeldingskracht van de CliniClown zorgen we voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Zo leveren wij onze bijdrage binnen de zorg en dragen we op een positieve manier bij aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie.

CliniClowns is als professionele organisatie, afhankelijk van uw donatie. Hartelijk dank.