2004 ‘Si Si Si’

Mimetheater
Golden Palace
Regie: Ingrid Kuijpers
Spel: David Eeles, Yagha Gaier, Loes Hegger, Danny van Leeuwen, Trudie Lute, Esther Eva Verkaaik, Willemijn Zevenhuizen en Kees van Zantwijk
Scènefotografie: Ben van Duin

Onder het thema ‘zoek de clown in jezelf’ confronteert een groepje ongeregelde stadsbewoners zichzelf en de anderen met ‘humor’. Dat humor een breed begrip is waarmee niet te spotten valt, blijkt allengs. Ik speelde de dakloze junkie die het liefst blij is en wil zingen en dansen, maar ze is een katje dat je niet zonder handschoenen kan aanpakken.